Covid-19

04.11.2020

INFO GÄLLANDE COVID-19

Hej på er medlemmar! Vi i styrelsen hade tisdagen den 3/11-20 ett extra styrelsemöte pga av nya riktlinjer från myndigheter gällande COVID-19. Då det fortfarande är viktigt att hålla hälsan i trim har vi beslutat att vi för tillfället inte kommer stänga gymmet. Vi fortsätter att lita på att våra medlemmar fortsätter att respektera sina medmänniskor och följer de råd och riktlinjer som satts av våra myndigheter. Skulle läget förändras eller om vi märker att rekommendationer och regler ej efterföljs. Då kan vi komma att ta ett nytt beslut vilket i förlängningen kan leda till att vi stänger, men vi hoppas givetvis slippa detta.

Då läget är som det är så har vi också sagt att OM någon skulle vilja "pausa" sitt gymkort så kan vi göra detta. Till att börja med kommer vi i så fall göra det fram t.o.m den 24/11 då nya riktlinjer ska komma. Vill man göra detta så skickar man ett mail till forserums.halsogym@outlook.com där man förklarar att man vill pausa sitt kort.

Nedan kommer lite förhållningsregler/rekommendationer vi önskar att ni följer och tänker på.

Eget ansvar:

Det är viktigt att du som tränar hos oss tänker på smittorisken och är noggrann med att följa det riktlinjer som finns uppsatta. Det handlar ansvar och att skydda sina medmänniskor.

Detta bör du göra för att bidra till säker träning på gymmet:

• Rengör utrustningTorka maskiner och träningsutrustning med desinfektionsmedel före och efter användning. På våran städstation hittar du handdukar, papper och sprayflaskor med desinfektionsmedel. Låt helst inte sprayflaskorna lämna städstationen - då kommer alla medlemmar lättare åt dem.

• Tvätta händernaTvätta händerna med tvål så ofta som möjligt, både under och efter träning. Det kan också vara smart att använda sig av alcogelen som finns utplacerad i lokalen när man tränar.

• Håll avståndTänk på att inte vara för nära andra medlemmar på gymmet. Detta kan kanske innebära att du måste göra dina övningar på en annan plats i gymmet än vanligt eller helt enkelt planera om din träningsrutin. Låt helst varannan maskin vara ledig.

• Vistas inte för många i lokalen samtidigt. Försök välja tider på dygnet då inte så många andra är och tränar. Kommer du till gymmet och ser att det är många där, gå hem och kom tillbaka en annan tid när det är lugnare. Vi har idag inte satt någon maxgräns på antalet i lokalen utan litar till gemene mans sunda förnuft.

• Byt om hemma.I dessa tider ber vi er att byta om och duscha hemma. Spendera så lite tid som möjligt i omklädningsrummet, detta för att minska smittspridningen.

• Stanna hemma om du är sjuk eller har symptom. Om du känner dig sjuk eller har minsta symptom så ber vi dig vänligen att stanna hemma. Även om du själv inte är speciellt rädd tänk på att det kan drabba någon annan.

Vi i styrelsen hoppas/tror att om vi alla kan hjälpas åt och följa detta så kan vi fortsätta ha vårt gym öppet. Vi tackar för att ni tagit er tid att läsa!

MvhStyrelsen